گاهی پیش می آید که سعی در فرمت گوشی را دارید یا اینکه در صدد فروش آن هستید. در اینصورت باید گوشی را پاکسازی کنید که تمام اطلاعات گوشی از جمله شماره های دفترچه تلفن نیز از بین میرود. در بعضی مواقع هم نیاز دارید تا شماره های خود را در گوشی دیگری داشته باشید…