سی و یک نما- این که فیلمی را هشت سال در محاق توفیق بگذارند و بعد از گذشت زمانی این چنین طولانی روی اکران ببیند اتفاق عجیبی ست. فلامینگو شماره 13 هم یکی از همین عجایب است. فیلمی که هشت سال پیش به نگارش رسول یونان و توسط حمیدرضا علیقلیان ساخته شد و حالا بعد از رفع توقیف در گروه هنر و تجربه در حال نمایش است.