شماره

اشتراک گذاشته شده با :

آپارتمان مسکونی

آپارتمان شماره ۹۳ تهرانپارس با معماری مقرون به صرف
آپارتمان شماره ۹۳ تهرانپارس با معماری مقرون به صرف
پروژه های برجسته: اصولا ادامه ی طراحی و اجرا پروژه هایی که توسط دفترهایی با حساسیت کمتر نسبت به کیفیت کار (معمولا نزدیک شهرداری ها و متخصص گرفتن جواز)، طراحی شده است برای دفاتری مانند دفتر معماری دیگر فاقد جذابیت اند و قبول نکردن چنین پروژه هایی اولین راه حل است. اما این بار علیرضا تغابنی سعی کرده است تا خود را با نقشه های جواز گرفته و سازه تایید شده و بودجه محدود محک بزند، با چیدانه همراه باشید تا با هم به گوشه و کنار پروژه ی طراحی آپارتمان تهرانپارس سری بزنیم و جزییات آن بیشتر آشنا شویم.

همنشینی مصالح متفاوت در نمای آپارتمان شماره دو شی…
همنشینی مصالح متفاوت در نمای آپارتمان شماره دو شی…
پروژه های برجسته: اصولا در طراحی هایی که  کارفرمای پروژه با دیدی متفاوت از یک پروژه‌ معماری و با هدف ایجاد یک ساختمان لوکس، مطابق نمونه‌های زیاد ساخته‌شده در سطح شهر و همچنین با حساسیت بسیار نسبت به مسائل مالی، به یک دفتر معماری مراجعه می کند، گواه از این موضوع است که پروژه با چالش های بسیاری مواجه خواهد بود، چالش هایی که تنها تها معماران برجسته همچون احمد قدسی‌منش از عهده آن بر می آیند، پروژه ی آپارتمان شماره دو از دفتر معماری شار یکی از همین پروژه هاست که امروز در چیدانه به گوشه و کنار آن سری می زنیم با ما همراه باشید.
همنشینی مصالح متفاوت در نمای آپارتمان شماره دو شی…
همنشینی مصالح متفاوت در نمای آپارتمان شماره دو شی…
پروژه های برجسته: اصولا در طراحی هایی که  کارفرمای پروژه با دیدی متفاوت از یک پروژه‌ معماری و با هدف ایجاد یک ساختمان لوکس، مطابق نمونه‌های زیاد ساخته‌شده در سطح شهر و همچنین با حساسیت بسیار نسبت به مسائل مالی، به یک دفتر معماری مراجعه می کند، گواه از این موضوع است که پروژه با چالش های بسیاری مواجه خواهد بود، چالش هایی که تنها تها معماران برجسته همچون احمد قدسی‌منش از عهده آن بر می آیند، پروژه ی آپارتمان شماره دو از دفتر معماری شار یکی از همین پروژه هاست که امروز در چیدانه به گوشه و کنار آن سری می زنیم با ما همراه باشید.
آپارتمان شماره یک شیراز با تراس های بزرگ و دلبا...
آپارتمان شماره یک شیراز با تراس های بزرگ و دلبا...
آپارتمان شماره یک، دفتر معماری شار، احمد قدسی منش، شیراز، فضاهای مسکونی، آپارتمان مسکونی، طراحی خانه مسکونی، طراحی تراس، طراحی بالکن، آپارتمان شماره یک شیراز با تراس های بزرگ و دلباز، پروژه های برج...