پروژه های برجسته: اصولا ادامه ی طراحی و اجرا پروژه هایی که توسط دفترهایی با حساسیت کمتر نسبت به کیفیت کار (معمولا نزدیک شهرداری ها و متخصص گرفتن جواز)، طراحی شده است برای دفاتری مانند دفتر معماری دیگر فاقد جذابیت اند و قبول نکردن چنین پروژه هایی اولین راه حل است. اما این بار علیرضا تغابنی سعی کرده است تا خود را با نقشه های جواز گرفته و سازه تایید شده و بودجه محدود محک بزند، با چیدانه همراه باشید تا با هم به گوشه و کنار پروژه ی طراحی آپارتمان تهرانپارس سری بزنیم و جزییات آن بیشتر آشنا شویم.